AKSAŞ Online

  DEPREM TESTİ VE GÜÇLENDİRME PROJESİ

  DEPREM PERFORMANS ANALİZİ NASIL YAPILIR?
  Deprem performans analizi yapılırken ilk önce deprem yönetmeliği çerçevesinde mevcut yapının
  deprem etkisi altındaki davranışını belirlemek için performans analizi yapılır.
  Deprem yönetmeliğindeki bilgiler çerçevesinde yapılan analiz sonrasında ise, yönetmelikte
  belirtilen performans düzeyinin karşılanıp karşılanmadığına bakılır. Eğer mevcut yapı yapılan
  deprem performans analizi sonrasında yönetmelikçe belirlenen performans düzeyini karşılamıyor
  ise güçlendirme projesi hazırlanır. Güçlendirme projesinin detaylarına girmeden önce deprem
  performans analizi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara değinelim.
  DEPREM PERFORMANS ANALİZİ ADIMLARI NELERDİR?
   Mevcut yapının eski mimari ve statik projelerinin incelenir.
   Daha sonra yapının beton dayanımını öğrenmek için karot numunesi alınır.
   Beton dayanımı ölçümünden sonra sıra demirlerin tespitine gelir. Mevcut yapıda kullanılan
  demirlerin çapları, adetleri ve etriye aralıkları uygun aletlerle ölçülür.
   Deprem performans analizinde bir sonraki işlem ise mevcut yapının uygun bir yerine muayene
  çukuru açılıp binanın temeline bakılmasıdır.
   İncelenen bina temelinden jeolojik zemin etüdü yapılır.
  Tüm bu elde edilen veriler deprem performans analizi için hazır olunduğu anlamına gelmektedir.
  Sonraki aşamalarda yapının 3 boyutlu modellemesi ve hesaplamaları yapılır. Mevcut yapının
  yapısal elemanları olan her bir kolon ve kirişin hasar seviyeleri hesaplanır ve yapı performansı
  bulunur. Bina performansı sonuçlarına göre; yapı göçme durumundadır, göçmenin önlenmesi
  durumundadır, can güvenliği performans seviyesindedir veya yapı hemen kullanım performans
  seviyesindedir.
  DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRME PROJESİ
  Yukarıda bahsettiğimiz deprem performans analizi sonuçlarına göre; yapı göçme durumunda ya
  da göçmenin önlenmesi durumundaysa yapı için güçlendirme projesi yapılır.
  Deprem yönetmeliğine göre; göçme durumunda ya da göçmenin önlenmesi durumunda çıkan
  yapılar mutlaka güçlendirilmelidir ve bu binalar da oturulması yasaktır.

  Deprem performans analizi sonrasında yönetmelikçe belirlenen performans düzeyi karşılanmıyor
  ise güçlendirme projesi hazırlanır. Hazırlanan güçlendirme projesine göre güçlendirme maliyeti
  çıkarılır. Güçlendirme maliyeti ile binanın yeniden yapım maliyeti oranlanır ve yapı hakkında
  güçlendirme veya yıkım kararı alınır.
  AKSAŞ olarak; güçlendirme projeleri konusunda uzmanlaşmış geniş kadromuza ve yılların
  getirmiş olduğu tecrübemize güveniyoruz. Güvenlik ve kaliteyi her zaman ön planda tutarak
  müşterimizin ihtiyaçlarına göre farklı çözümler üretiyoruz. Deprem performans analizi ve
  güçlendirme projeleri için alanının uzmanı ekiplerimize ve güvenlik konusundaki hassasiyetimize
  güveniyor ve önemli projelere imza atmaya devam ediyoruz.