AKSAŞ Online

  Asbest Laboratuvarı

  Süreç

  Asbest liflerinin varlığını tespit etmek amacıyla, konusunda tecrübeli Asbest Söküm Uzmanlarımızın binalardan aldığı numunelerin veya başka asbest söküm uzmanlarının aldığı numunelerin laboratuvarımızda yer alan en son teknolojiye uygun NIKON ECLIPSE E200 MV Polarize Işık Mikroskobu ile analizi yapılır,

  En geç 48 saat içerisinde gerçekleştirilerek raporlanır.

   Malzeme Deney Adı Deney Metodu Raporlama Süresi
   (Material Tested) (Test Name) (Test Method) (Reporting time)
    Katı Malzemelerde asbest Tür Tayini

  (asbestos in bulk materials)

    
   Katı Malzeme ve Ürünler İçerisindeki Asbest (Krizotil-Chrysotile, Aktinolit-Actinolite, Amosit-Amosite, Antofilit-Anthophyllite, Krosidolit-Crocidolite) HSG 248-A2 En geç 48 Saat içerisinde raporlanır.
   (asbestos in bulk materials) Analiz: Polarize Işık Mikroskobu(PLM) Tekniği  
    Analysis: Polarized light microscope method.  

   

   Malzeme Deney Adı Deney Metodu Raporlama Süresi
   (Material Tested) (Test Name) (Test Method) (Reporting time)
    Katı Malzemelerde asbest Tür Tayini

  (asbestos in bulk materials)

    
   Katı Malzeme ve Ürünler İçerisindeki Asbest(Krizotil-Chrysotile, Aktinolit-Actinolite, Amosit-Amosite, Antofilit-Anthophyllite, Krosidolit-Crocidolite)NIOSH-NMAM 9002 En geç 48 Saat içerisinde raporlanır.
   (asbestos in bulk materials) Analiz: Polarize Işık Mikroskobu(PLM) Tekniği  
    Analysis: Polarized light microscope method.  

   

  Binanızda artık asbest içerikli bir malzemenin olup olmadığını öğrenebilmek sizin elinizde olacak. Üstün teknolojiler aracılığı ile asbest kontrolleri yapılmaktadır. Yapılacak denetlemeler sonrasında ise bina  yahut tesislerinizde asbest olup olmadığı, hangi türden asbet malzemeleri içerdiği  öğrenilmeye çalışılmaktadır. Asbest Laboratuvarı farklı teknolojilere başvurularak yapılmaktadır. Bunlar, ışık mikroskopi, polarizasyon mikroskopi, elektron mikroskopi taraması olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yalnızca asbest ile ilgilenilmediği gibi seramik, yapay ve diğer potansiyel tehlikeli lifler konusunda da geniş çaplı bir araştırma yapılmaktadır. Laboratuvarda, risk tahminleri, tasdikli denetim, hava örnekleme, sızma ölçümleri gibi çok yönlü hizmetlere de yer verilmektedir.

  Binanızın asbestli malzemeleri içerip içermediğinin tüm kontrollerini asbest analizi yapan firmalar tarafından gerçekleşmiş olduğunu söylememiz mümkündür. Asbest analizleri ile birlikte çevresel güvenlik ve iş güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Numuneler kendi laboratuvar ortamında gerçekleştirilmektedir. Yaşantımızda artık oluşabilecek risk faktörlerinin mutlak surette önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunu başarabilmenin en iyi çözüm yollarından birisi de iş sağlığı ve güvenliği ölçümlerinin yapılmasıdır. Bu sayede binalarda görmek istediğiniz güvenli yapıyı yeni baştan ortaya çıkarma şansına sahip olabilmeniz mümkün hale dönüşecek. Daha güvenli yapılar içerisinde yaşam sürme fırsatını da vatandaşlarımız artık elde etmiş olacak.

  Asbest Analizi

  Asbestin bulunma olasılığı yüksek olan alanlarda Asbest Söküm Uzmanı tarafından belirlenerek işlem tamamlanmaktadır. İlk olarak  Asbest Söküm Uzmanı tarafından belirlenme yapılır ve bir numune alınır. alınan numunelere asbest tür analizi uzman tarafından yapılmaktadır. Bu sırada asbest söküm hazırlığının yanı sıra Asbest Söküm Uzmanı tarafından risk analizi hazırlanmalıdır. Asbestin olduğu alanlar belirlenip çalışma yapılacak yerlere uyarı levhaları ile işaretlenerek yetkili personel haricinde diğer kişilerin girmesi de yasaklanmaktadır. Asbest çalışmalarında, asbest sökümünün yapılması, atıkların bertaraf edilmesi, asbestin ölçülmesi, İş bitiminde ise yetkilendirilmiş uzman tarafından ortamda asbest kalmadığına dair rapor düzenlenmektedir.

  Asbest Tespiti ve Analizi

  Bina veya tesislerinizde Asbest İçerikli Malzeme (ACMs) bulunup bulunmadığı, varsa hangi Asbest türleri olduğu, ortamdaki lif sınır değerinin aşılıp aşılmadığı belirlenerek ve “Asbest Yönetim Planı” oluşturulur. Numune analizleri TURKAK tarafından akredite edilmiş kendi asbest Laboratuarımız da gerçekleştirilir. Asbest Araştırması 48 Saatte tamamlanır.

  ASBEST Temizlenmesi ve Sökülmesi;

  25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre; asbest söküm ve temizlenmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Birlikte çalıştığımız Asbest Söküm Uzmanları ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş olup, Asbest Çalışanı Eğitimi vermeye ve belgelendirmeye yetkilidir. 

  Yapı Laboratuvarı

  BİNA AKUSTİK RAPORU

  Yapı Akustiği, mimari yapılar ile insan kulağının algılayabildiği frekans aralığında “ses” olarak tanımlanan titreşimlerin ilişkisini araştıran ve düzenleyen bilim dalıdır. Ses, insanı rahatsız ettiğinde "gürültü" olarak algılanır. Gürültünün yapıda kontrolü ve yapının akustik özelliklerinin değerlendirilmesi Yapı Akustiğinin kapsamında değerlendirilir.

  31 Mayıs 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen BİNALARIN GÜRÜLTÜĞE KARŞI KORUNMASINI Zorunlu hale getiren Yönetmelik kapsamında çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak yetkilendirilmiş Akustik uzmanlarımız tarafından BİNA AKUSTİK Rapor hizmeti sunmaktayız. 
  Yönetmelik 31.05.2017 yılında yayınlanmış ve 31.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, 31.05.2018 tarihinde yapılan değişikliğe göre (Dokuzuncu Bölüm) akustik rapor yerine mimari akustik rapor hazırlanması zorunludur. Dolayısıyla, Proje müellifi tarafından Yapı Ruhsatı alım aşamasında her türlü yapı için "Mimari Akustik Rapor" hazırlanılması ve sunulması zorunludur.

  MEVZUATTA YER ALAN YASAL ZORUNLULUK

  31.05.2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliği Madde 5 bend (2), aşağıdaki gibidir: Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, gürültüye karşı önlem bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen bina veya binadaki bağımsız birimlerde bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmez.

  Laboratuvar Hizmetleri

  Taze Beton N.Alımı + Raporlama
  Şantiye ortamında numune alınır, 7 ve 28 gün sonunda raporlanır ve müşteriye kargolanır.

  Çelik N.Alımı + Raporlama 
  Şantiye ortamında numune alınır, 48 saat içerisinde raporlanır ve müşteriye kargolanır.

  Karot N.Alımı + Raporlama
  Yapıdan numune alınır, 72 saat içerisinde uygulanır, raporlanır ve müşteriye kargolanır.

  Ankraj Uygulama + Raporlama
  Yerinde uygulanır, 48 saat içerisinde uygulanır, raporlanır ve müşteriye kargolanır.

  Zemin Etüdü + Raporlama
  Yerinde uygulanır, 48 saat içerisinde raporlanır ve müşteriye kargolanır.

  Donatı Tespiti + Raporlama 
  Yapıda uygulanır, 48 saat içerisinde raporlanır ve müşteriye kargolanır.

  Müşterilerine üstün standartlarda hizmet sağlayan AKSAŞ, Türkiye’nin en teknolojik alt yapısına sahip sistemleri ile birlikte yapı laboratuvar konusunda kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

  Laboratuvar Kapsamı;

  • Taze beton Numune alımı + Test ve Raporlaması
  • Çelik Numune alımı + Test ve Raporlaması
  • Karot Numune alımı + Test ve Raporlaması
  • Ankraj uygulama + Test ve Raporlaması
  • Donatı tespiti + Test ve Raporlaması

  UYDUAKS sistemi ile;
  “Siz daha iyi yaparsınız” diye düşünerek ; tüm saha yönetimini size bıraktık. Numune Siparişini online sisteme girin; sistem; uydu üzerinden en yakın aracı; girdiğiniz adrese yönlendirsin ve işlem tamamlandığında size SMS gelsin.

  İşlem Tamam SMS’i ile; Verdiğiniz her numune siparişini bir görev olarak kabul ediyor ve tamamlandığında SMS olarak anında tarafınıza bildirim yapıyoruz.

  7 Gün / 24 Saat Hizmet ile; Türkiyenin en kapsamlı ve teknolojik altyapısına sahip yapı laboratuvarı olarak; İstanbbul'un %90'ına 7gün/24saat hizmet veriyoruz.

  Apartman, İşyeri, Okul,   Poliklinik, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Fabrikalar, , Spor Salonları, Eski Eser Tarihi Eser Binalar, Belediyeler Kısaca Aklınıza Gelebilecek Her Alanda Bina Teknik Raporu Alınabilmektedir. Binanız dayanıklı mı yeteri kadar güven veriyor mu? Bunları öğrenmek analiz ve ölçümler sonucunda kesin şekilde öğrenilecektir. Kentsel dönüşüm uzman kadrosu aracılığı ile binanızın yapısı geniş çaplı şekilde ele alınmaktadır. Binanın sağlamlığından kesin bir şekilde emin olunabilmesi adına başvurmanız gereken en iyi çözüm yollarından birisi de deprem dayanıklılık testi olacaktır. Bina Teknik analiz ve kontroller, oluşabilecek tehlikelere karşı sizlerin önceden tedbir almasına yardımcı olurBina Teknik rapor, yapının mevcut şartlarına uyum sağlayıp sağlamadığını kontrol edilerek yetkili proje uzmanları tarafından hazırlanan raporlardır. Teknik raporlara göz attığımızda genelde mimari teknik raporlar, statik teknik raporlar, mekanik teknik raporlar, çevre ve etkileşim bakımından teknik raporlar olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

  Bina Teknik Raporu Nasıl Hazırlanıyor?

  İşin en önemli kısımlarından birisi de bina teknik raporun nasıl hazırlandığıdır. Bina teknik raporunun bir diğer adı deprem testidir Binanızın çeşitli aşamalardan geçirilerek sağlam olup olmadığını kanıtlayan bir rapor olarak karşımıza çıkmaktadır. Bina teknik raporu aklınıza gelebilecek hemen her bir yapıya uygulanmaktadır. Yapının ne derece sağlam olduğu kanıtına ulaşabilmek adına önemlidir. Kimi binalar risk taşımaktadır. Böyle durumlarda uzman ekipler tarafından riskli bina raporu alınmaktadır. Evini ya da işyerlerini yenilemek isteyen pek çok vatandaşımız ise artık kentsel dönüşüm kapsamında binasını yeniden yenileme şansına sahip olmaktadır. Eğer binanız risk taşıyorsa yenilemeniz ve daha güvenli olmasını sağlamanız gerekir. Böylelikle yaşanacak can ve mal kayıplarının önüne en güzel şekilde korumuş olursunuz. Yapıların bazıları ekonomik ömrünü tamamlamış olabiliyor. Yıkılma ya da ağır hasar görme eğilimi içerisinde olan yapıları tespit etmek yaşamınızı güvence altına alabilmeniz adına önemlidir. Tüm bu ölçümler son teknolojiye başvurularak en hızlı koldan gerçekleşmektedir. Bina teknik Raporu hazırlanarak tarafınıza sunulmaktadır.  Böylelikle sizlerde binalarınızın risk taşıyıp taşımadığını öğrenip gerekli tüm önlemleri alma şansına da sahip olacaksınız.

  Deprem Risk Raporu almak, her ne kadar zahmetli bir süreç gibi görünse de, firmamız aracılığıyla online başvuru yapabiliyor olmanız süreci düşündüğünüzden çok daha kolay hale getirmekte olup, sizlerin ve sevdiklerinizin yaşamı için oldukça önemlidir. Kentsel dönüşüm uygulamaları da depreme dayanıklı olmayan binaların tespit edilerek yeniden yapılması ya da onarılmasını sağlar. Böylece aldığınız risk raporu sayesinde depremin olumsuz etkilerinden minimum düzeyde etkilenmenizi sağlamak sizin elinizde.

   

   

  Yapınızın sağlamlığından emin olmak istiyorsanız bunun tek yolu Yapı Sağlamlık Raporu almaktır. Bu raporu almadan önce binanıza ait bazı incelemelerin yapılması gerekir. Öncelikle yapıya ait bir proje var ise, yapıya gidilerek, projeye göre yerinde kontrolü sağlanır. Eğer proje yok ise binanın röleve çizimi yapılır. Betonun sağlamlığının test edilebilmesi için, karot ile numuneler alınır ve bu numuneler basınç testlerinden geçirilir. Kolonların, betonarmelerin perdelerin kirişlerin röntgen aracılığıyla tespiti yapılır. Elde edilen bütün verilerin sonucunda binanın 3 boyutlu simülasyonu çizilerek depreme dayanıklılığı tespit edilir. Binanızın sağlamlık raporu da bütün veriler incelendikten sonra, uzmanlar tarafından değerlendirilerek sizlere sunulur.